Trine har fått en ny arbeidshverdag

Jeg har jobbet i Nor Tekstil i over 20 år, og stortrives forteller Trine Kvellestad smilende, samtidig som ho fyller korg etter korg med sammenbretta håndkle. Nor Tekstil er en kjekk arbeidsplass, der vi sirkulerer rundt på ulike arbeidsstasjoner. Jeg har aldri vært sykmeldt før, inntil jeg tidligere i år fikk store plager med en fot.

Driftssjef Fred Helge Kvammen i dialog med Trine Kvellestad, som har fått en ny arbeidshverdag med Ytir.

Hadde vært sykmeldt uten Ytir

Jeg har fått betennelse i en hel, og hadde helt sikkert vært sykemeldt nå, om ikke Ytir og Asle Jonny Førde hadde komt inn i bildet. Han har fulgt meg godt opp, og han har kompetansen som skal til for å finne ut hvilke arbeidsoppgaver som gir størst og minst belastning for meg. Alt blir registrert inn i Ytir applikasjonen, og på den måten har vi klart å finne ut hva jeg kan og hva jeg ikke bør jobbe med. Noen plasser er det bare små justeringer som skal til for at jeg kan gjøre jobben.

Viktig kompetanse

Jeg har satt ekstra pris på at det har komt inn en nøytral tredjepart, som har kompetanse til å se hva som bør gjøres. Arbeidet med Ytir har hele tiden vært i tett samarbeid med ledelsen, som også er opptatt av å tilpasse arbeidet slik at en unngår sykmeldinger.

Asle Jonny Førde fra Ytir i dialog med Trine Kvellestad, som har fått en ny arbeidshverdag med Ytir.
Trine Kvellestad - Nor Tekstil AS

Å bruke appen til Ytir er både kjapt og enkelt, forteller Trine, som presiserer at ho har fått en helt ny hverdag. Nå er arbeidsoppgavene tilpasset min belastningsevne, og jeg slipper å gå rundt med smerter og å være sykemeldt.

Driftssjef Fred Helge Kvammen - Nor Tekstil AS

Viktig å holde folk i arbeid

Både for oss og de ansatte er det viktig at folk er skadefri og kan gå på jobb hver dag, sier driftssjef ved Nor Tekstil sitt vaskeri i Florø Fred Helge Kvammen. Jeg tente på idéen da Asle Jonny Førde hadde infomøte om hvordan Ytir sin applikasjon kunne hjelpe oss på en effektiv måte. Det er bakgrunnen for at vi har gått inn i dette pilotprosjektet.

Selv om jeg går her til dagen, så har jeg ikke kompetansen til alltid å se hva som fungerer og hva som bør endres eller tilpasses.

Det har vært avgjørende at Asle Jonny som er fysioterapeut har utformet belastningsprofilen på de ulike arbeidsoppgavene, og dermed har synliggjort hva som må gjøres. Vi ser at det kan være små endringer som skal til, og at dette er viktige tiltak for å forebygge belastninger og sykemeldinger.

Samhandling gir suksess

Vi har sterkt søkelys på problemet med belastning, og det er avgjørende for suksessen at metoden til Ytir er basert på samhandling mellom ledelse, ansatte og helsepersonell. Oppfølgingsplanen og appen er enkel i bruk og lite tidkrevende for alle parter.

Siden dette er en pilot, har vi dessuten fått sjansen til å påvirke en del funksjoner. Vi har i denne prosjektfasen hatt tett dialog med gründeren Asle Jonny og prosjektleder Frode Nybø, som Ytir har leid inn fra CC Nybø Konsult.

Tradisjonelt sett har folk blitt sykemeldt ved muskel- og skjelettplager, og som bedrift har vi hatt liten kontakt med helsevesen og den sykemeldte.

Med dette systemet er det dialog hele veien, og sammen kan vi bidra til en bedre arbeidshverdag.

Oppfølgingsplanen og samhandlingen virker dessuten positivt på arbeidsmiljøet, og kolleger får mer forståelse for at den det gjelder får tilpasset sin arbeidshverdag.

Asle Jonny Førde Gründer fra Ytir, Fred Helge Kvammen driftssjef Nor Tekstil og prosjektleder Frode Nybø innleid fra CC Nybø Konsult.