digital løsning
for redusert sykefravær

Ytir® har utviklet en digital løsning, en applikasjon, for å redusere sykefravær med bakgrunn i belastningsproblemer. Ytir® forenkler samhandlingen mellom den sykemeldte, arbeidsgiver, leger og NAV. Tiden frem til friskmelding forkortes og bedriften sparer penger ved å redusere sykefraværet.

Ytir® er utviklet av et team med grundig kompetanse innen fysioterapi og avansert softwareutvikling – med støtte fra pilotcase og forskningsinstitusjoner

ENKEL BRUK

Applikasjonen er enkel å ta i bruk for alle involverte og kan nyttes fra både mobil og pc.

SAMHANDLING

Ytir® skaper samhandling gjennom felles informasjon for alle involverte.

GEVINST

Ytir® reduserer sykefraværet og sparer penger for bedriften.

Enklere for bedriften

Ytir® gjør det enklere for deg som leder å være en god arbeidsgiver.

Det kan være vanskelig å tilrettelegge arbeidsoppgaver for den sykemeldte når bedriften mangler kunnskap om hvilke arbeidsoppgaver som er egnet for ulike typer belastningsevne. Ytir® hjelper deg som leder med å finne passende arbeidsoppgaver etter gitt belastningsevne, gjennom å digitalisere belastningsprofiler for hver arbeidsoppgave.

Digital kartlegging

Ved bruk av applikasjonen matches den sykemeldtes belastningsevne med arbeidsoppgavenes belastningsprofil. Dette gjør det enklere for nærmeste leder å tilrettelegge arbeidsoppgaver for den sykemeldte i forhold til kapasitet.

Egen ledermodul

Applikasjonen har en egen ledermodul som gjør kommunikasjonen med den ansatte, lege og NAV enkel. Som leder trenger du kun å forholde deg til Ytir®.

Sparer tid og penger

Gjennom forenklet samhandling mellom alle instanser i kombinasjon med digitaliserte arbeidsprosesser reduserer Ytir® sykefraværet – og tiden frem til friskmelding forkortes. Dette sparer bedriften for både tid og penger.

Økt kvalitet på tiltak

Med et verktøy som enkelt matcher kapasitet med arbeidsoppgaver kan bedriften øke kvaliteten på tilrettelegging for den sykemeldte. Samtidig blir prosessen mer effektiv – og reduserer både sykefravær og kostnader.

Riktig sykemeldingsprosent

Gjennom økt kunnskap om bedriftens muligheter for tilrettelegging for den sykemeldte – med Ytir® sin kartlegging av arbeidsoppgavenes belastningsprofil – øker legens muligheter for å gi riktig sykemeldingsprosent.