SENKER SYKEFRAVÆRET

Ytir® hjelper alle bedrifter til et lavere sykefravær.

Vår metode og våre verktøy reduserer antall sykemeldinger og tiden i sykemelding. Vi senker sykefraværet gjennom en bedre tilrettelagt arbeidssituasjon, tett dialog og oppfølging fra arbeidsplass og helsepersonell.

Forskning og erfaring tilsier at den raskeste veien tilbake i fullt arbeid, ligger i de muligheter som finnes på arbeidsplassen.

Med vår metode synligjør vi en belastningsprofil for hver arbeidsoppgave, og matcher disse mot den sykemeldte sine muligheter og arbeidsevne. Slik blir en trygg på at arbeidsoppgavene som blir valgt – i en lovpålagt tilrettelegging – er de som passer den sykemeldte best.

Tilbakemeldinger, målinger, justeringer og en tett dialog underveis, gir den beste og mest presise tilretteleggingen.

senker sykefraværet

Ytir® hjelper alle bedrifter til et lavere sykefravær.

Vår metode og våre verktøy reduserer antall sykemeldinger
og tiden i sykemelding. Vi senker sykefraværet gjennom
en bedre tilrettelagt arbeidssituasjon, tett dialog og
oppfølging fra arbeidsplass og helsepersonell.

Forskning og erfaring tilsier at den raskeste veien tilbake i fullt arbeid, ligger i de muligheter som finnes på arbeidsplassen.

Med vår metode synliggjør vi en belastningsprofil for hver arbeidsoppgave, og matcher disse mot den sykemeldte sine muligheter og arbeidsevne. Slik blir en trygg på at arbeidsoppgavene som  blir valgt – i en lovpålagt tilrettelegging – er de som passer den sykemeldte best.

Tilbakemeldinger, målinger, justeringer og en tett dialog underveis, gir den beste og mest presise tilretteleggingen.