SYKEFRAVÆR KOSTER

Vårt verktøy synliggjør muligheter for bedre tilrettelegging og kommunikasjon mellom partene i et sykefraværsløp. Gjennom forenklet samhandling mellom alle instanser i kombinasjon med digitaliserte arbeidsprosesser reduserer Ytir sykefraværet – og tiden frem til friskmelding forkortes. Gevinsten ligger i helse, trygghet og økonomi.

Norge har det høyeste sykefraværet, men samtidig den laveste arbeidsbelastningen i Europa. Det høye sykefraværet koster bedrifter opp mot 69 milliarder NOK/år. Mange ledere føler seg i tillegg ukomfortable med å finne passende arbeidsoppgaver for en lovpålagt tilrettelegging for den sykmeldte.

Vi har utviklet en metode og et verktøy som gjør det mindre tidkrevende for ledere å finne arbeidsoppgaver som passer restarbeidsevnen til både de som står i fare for å bli sykmeldt og de som er sykmeldte. Det er stor enighet om at arbeid er helsefremmende. Vårt mål er å bidra til at denne helsegevinsten brukes på en trygg måte slik at den sykmeldte føler seg ivaretatt gjennom bedre kommunikasjon med leder.

Norge har verdens høyeste sykefravær

6,3%

Helsefremmende arbeid

Arbeidsplasser har som regel et mangfold av arbeidsoppgaver med forskjellige belastningsprofiler. Det ligger en stor gevinst i å se på belastningsprofilen for hver arbeidsoppgave. Slik kan man i etterkant være tryggere på at oppgavene som blir valgt – i en tilrettelegging – også er de oppgavene som passer belastningsevnen til den sykmeldte.

Målet er å gjøre denne utvalgsoppgaven så enkel, effektiv og presis som mulig. En trygg tilrettelegging skal være et godt bidrag til en god dialog mellom leder og ansatt. Med våre verktøy gis det viktige tilbakemeldinger fra den ansatte som gir leder mulighet til å handle raskt, hvis utvalgte arbeidsoppgaver ikke skulle virke etter hensikten.

Ofte er det små justeringer som skal til for å minke faren for overbelastning, da gir våre verktøy informasjon om hvor skoen trykker.