digital løsning
for redusert sykefravær

Ytir® har utviklet en digital løsning – en applikasjon – for å redusere sykefravær med bakgrunn i belastningsproblemer. Ytir®  forenkler samhandlingen mellom deg som sykemeldt, arbeidsgiver, leger og NAV. Tiden frem til friskmelding forkortes og du får en helsegevinst gjennom god oppfølging og tilrettelegging.

Appen er utviklet av et team med grundig kompetanse innen fysioterapi og avansert softwareutvikling – med støtte fra pilotcase og forskningsinstitusjoner

ENKEL BRUK

Applikasjonen er enkel å ta i bruk for alle involverte og kan nyttes fra både mobil og pc.

SAMHANDLING

Ytir® skaper samhandling gjennom felles informasjon for alle involverte.

GEVINST

Ytir® reduserer sykefraværet og gjør at tiden til friskmelding forkortes.

Trygg og god oppfølging for deg som ansatt

Ytir® gjør det enklere å tilrettelegge arbeidsoppgaver tilpasset din kapasitet

Det kan være vanskelig for bedriften å tilrettelegge arbeidsoppgaver for deg som er sykemeldt, når bedriften mangler kunnskap om hvilke arbeidsoppgaver som er egnet for ulike typer belastningsevne. Ytir® hjelper en leder med å finne passende arbeidsoppgaver etter gitt belastningsevne gjennom å digitalisere belastningsprofiler for hver arbeidsoppgave.

Digital kartlegging

Ved bruk av applikasjonen matches belastningsevne med de ulike arbeidsoppgavene til deg som ansatt. Dette gjør det enklere for nærmeste leder å tilrettelegge arbeidsoppgaver for deg i forhold til kapasitet.

Egen ansattmodul

Applikasjonen har en egen ansattmodul som gjør kommunikasjonen med nærmeste leder, lege og NAV enkel i bruk. Sikker kommunikasjon mellom alle involverte, og all kommunikasjon på et sted gir deg trygghet og oversikt.

Helsefremmende arbeid

Gjennom sikker og trygg dialog mellom alle instanser i kombinasjon med effektiv tilrettelegging av arbeidsoppgaver, reduserer Ytir® sykefraværet – og tiden frem til friskmelding forkortes. Ytir® bidrar til denne helsegevinsten ved at du føler deg godt ivaretatt gjennom hele prosessen.

Økt kvalitet på tiltak

Med et verktøy som enkelt matcher kapasitet med arbeidsoppgaver kan bedriften øke kvaliteten på tilrettelegging for deg som er sykemeldt. Du kan enkelt gi tilbakemeldinger til nærmeste leder underveis, hvilket bidrar til god dialog og økt trygghet.

Riktig sykemeldingsprosent

Gjennom økt kunnskap om bedriftens muligheter for tilrettelegging for deg som sykemeldt – med Ytir® sin kartlegging av arbeidsoppgavenes belastningsprofil – øker legens muligheter for å gi riktig sykemeldingsprosent.