SENKER SYKEFRAVÆRET

Ytir® er et verktøy som hjelper bedrifter med å drive tidsbesparende, effektivt og kvalitativ godt sykefraværsarbeid.

Ytir® synliggjør restarbeidsevnens muligheter på en trygg og strukturert måte, med både forebyggende og kortere sykefravær som mål.

Ytir® er en velprøvd metode og et digitalt verktøy for tilrettelegging av arbeidsoppgaver på en arbeidsplass. Den er basert på smart match mellom belastningsprofil for arbeidsoppgaver og den ansatte sin arbeidsevne og muligheter.

Metoden er utviklet av fysioterapeut Asle Jonny Førde, etter mer enn 35 år med opptrening og tilbakeføring av sykemeldte med ulike former for belastningsplager.

Metoden fokuserer på en tett dialog og samhandling mellom leder, ansatt og helsepersonell gjennom hele tilretteleggingsperioden. Kun gjennom samhandling og tett dialog kan tilretteleggingen blir riktig, effektiv og virkningsfull for både den ansatte og bedriften.

Med basis i Ytir® metoden tilbyr vi et digitalt verktøy gjennom en egenutviklet applikasjon.

  • Applikasjonen benyttes både av arbeidsgiver, ansatt og helsepersonell for en tettere og enklere samhandling.

  • Applikasjonen sikrer også riktig bruk av metoden, og forenkler og effektiviserer hele prosessen fra tilrettelegging og frem til tilbakeføring.

  • Applikasjonen benyttes av flere bedrifter i Norge, både offentlige og private.